ข่าวสารกิจกรรม ปูนยกแปด
 
   
 
ปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล"ยกแปด" ตั้งเป้ารายได้ปี 2555 โต 30% วิ่งเจาะกลุ่มผู้รับเหมารายย่อย
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จ รูปแบรนด์ยก แปด ที่ผลิตปูนกาวปูกระเบื้อง, ปูนแต่งผิวบาง
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายปูนสำเร็จรูปยกแปด และปูนยก8
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 
 
 
ปูนยกแปด
 The YOKPAD Mortar is technology for the mortar work in modern age. The first-class construction company gives generally the trust worthiness to YOKPAD Mortar for the construction to white-wash generally and lightweight brick wall. Because it’s produce from the modern machine.
          YOKPAD Mortar is modern mortar that it is a construct mortar and plaster as to use in the construction building by the combination of Portland cement in type 1 that it has standard with a stone and the nature material to pass the drying process and to choose a size as you want that together with increase combination, that it helps to add the special properties for prevail over the mortar to mix generally itself. It is to give the work has a hardness, durability, and beautiful.
     
     
ปูนยก8
   
     
 
Mortar to glaze concrete CO
Type of usability :   to use for the work to glaze concrete
Property :   has the high adhesion to glaze concrete by must not to throw away, the mortar is sticky  and be slippery
Cement :   to use cement Portland type 1 to pass confirm the industry standard from the producer of cement within country
Mass of coarse material :   to pass the elimination grime and choose the size with the modern  machine that it has strength characteristics, durability and it has quality to each type of mortar
Chemical :   the special chemical, increase efficiency in adhesion
Rate of using :   plaster 1 bag : water 14-15 liter
Period of using :   should to use mortar to mix finished within 2 hours
Preparation site :   to water on a brick moderate, except the Mon Brick must to water wet
The area of using approx./bag :   thickness average 5 mm. to use area about 5.0-6.0 square meter, thickness average 10 mm. to use area about 2.5-3.0 square meter
To the store :   to the store in bowery, the weather to transplant comfortably, and has not moisture
The year of keeping :   it can keep product a long time for 2 month
Size :   50 kg./bag
     
 
   
 
The thin Lime Plaster SC  
 
   
 
The readymade mortar DM  
Type of usability – For create the wall  
   
 
Plaster has delicate skin MA-II  
Type of usability - for the plaster to has generally brick wall  
   
Mortar to glaze the soft brick mass DM-L  
Type of usability – to use for the building wall from soft brick mass  
 
Mortar to glaze the soft brick mass MA-L-S  
Type of usability – to use for the building wall from soft brick mass  
     
   
     
     
 

Copy All Right Reserved 2012 By Yok8 Co., Ltd.
Address : 575/58 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230